Een bijzondere, maar ook spannende tijd breekt aan...

Prenatale screening

Een prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te kunnen beoordelen of je kindje een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. De testen kunnen niet met zekerheid vaststellen of je kind een aandoening heeft, maar kunnen enkel een indruk geven of je kind een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening.
Als uit deze test(en) blijkt dat deze kans verhoogd is, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek; Prenatale Diagnostiek.
Onder prenatale screening verstaan wij de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en de 13 weken en 20-weken echo (Structureel Echoscopisch Onderzoek).

Screening op down-, edwards- en patausyndroom

Downsyndroom is een aandoening waarmee iemand wordt geboren. Downsyndroom houd je je hele leven.
Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.
Edwards- en patausyndroom zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte. Edwards- en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom.
Bij je eerste bezoek krijg je van ons de vraag: “Wil je meer weten over de screening op down-, edwards- en patausyndroom?”
Wil je geen informatie over deze screening? Wij zullen je dan verder niets over de screening vertellen. Je kiest er dan voor om je kind niet te laten onderzoeken op down-, edwards- en patausyndroom.
Als je zegt dat je meer wilt weten, dan hebben wij een uitgebreid gesprek over de screening. Ook kan je vragen stellen.
Pas na dit uitgebreide gesprek beslis je of je de screening wel of niet wilt.
Je kunt kiezen uit verschillende screening:

  1. De NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij jou, de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 11 weken zwangerschap.
  2. 13 weken echo; dit is een echo onderzoek
  3. 20 weken echo; dit is een echo onderzoek

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest.
Sinds 1 april 2017 kan je kiezen voor de NIPT, maar dat kan alleen als je meedoet aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2) De combinatietest en de NIPT geven geen zekerheid. Maar als je een gunstige uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.
Als je een ongunstige uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.
Je beslist zelf of je vervolgonderzoek wilt. Je mag ook besluiten dat je dat niet wilt. Je besluit heeft geen invloed op onze zorg tijdens je zwangerschap en bevalling.
De zorgverzekering betaalt het gesprek met ons. De testen moet je zelf betalen.

  • De NIPT moet je altijd zelf betalen en kost €175.

13 weken echo

Bij uw eerste bezoek vragen we je of meer wilt weten over de 13 weken echo. In een uitgebreid gesprek krijgt u dan informatie over het onderzoek en de wetenschappelijke studie. Je kiest zelf of u de 13 weken echo wilt.  Je kan de 13 weken echo laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen zwangerschap.

20-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek)

De 20-wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze medische echo wordt voornamelijk gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje, de groei en de hoeveelheid vruchtwater.
Als een kindje ernstige lichamelijke afwijkingen heeft, kan dit eventueel ontdekt worden tijdens deze echo. Niet alle afwijkingen zijn tijdens de 20 weken echo te zien.
Dit onderzoek wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Meer informatie

Laat je goed informeren over deze onderzoeken en neem een weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen.
Ook is het goed om je van te voren in te lezen op www.pns.nl. Op deze website staat ook de keuzehulp “Bewust kiezen” die je kan doornemen.
De 13 weken en de 20 weken echo worden verricht door het verloskundig Centrum Echo Enzo in Zwolle. Onze praktijk werkt nauw samen met Echo Enzo. Sharnella Malanda en Inge de Jong werken daar als echoscopistes namens de Kiem.
De bloedafname voor de NIPT vindt plaats in de Isala klinieken.
Meer informatie over prenatale diagnostiek en mogelijke vervolgonderzoeken kan je ook vinden op prenatalescreening.nl. De informatie is op deze website in verschillende talen beschikbaar.

Zwanger? We ontmoeten je graag in onze praktijk!

Afspraak maken