Een bijzondere, maar ook spannende tijd breekt aan...

Prenatale screening

Een prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te kunnen beoordelen of je kindje een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking. De testen kunnen niet met zekerheid vaststellen of je kind een aandoening heeft, maar kunnen enkel een indruk geven of je kind een verhoogde kans heeft op een bepaalde aandoening.
Als uit deze test(en) blijkt dat deze kans verhoogd is, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek; Prenatale Diagnostiek.
Onder prenatale screening verstaan wij de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) en de 13 weken en 20-weken echo (Structureel Echoscopisch Onderzoek).

Screening op down-, edwards- en patausyndroom

Downsyndroom is een aandoening waarmee iemand wordt geboren. Downsyndroom houd je je hele leven.
Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.
Edwards- en patausyndroom zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte. Edwards- en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom.

Bij je eerste bezoek krijg je, indien gewenst meer informatie over de onderzoeken. Na het uitgebreide gesprek (counseling), beslis je of je de screening wel of niet wilt.
Je kunt kiezen uit verschillende screening:

  1. De NIPT. Dit is een bloedonderzoek bij jou, de zwangere. Het onderzoek kan vanaf 10 weken zwangerschap.
  2. 13 weken echo; dit is een echo onderzoek
  3. 20 weken echo; dit is een echo onderzoek

Als je een ongunstige uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.
Je beslist zelf of je wel of geen vervolgonderzoek wilt.

Er zijn geen kosten verbonden aan het onderzoek.

13 weken echo

De 13 weken echo wordt ook de eerste trimester screening genoemd (ETS). Je kan de 13 weken echo laten doen van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap. Hierbij wordt al gekeken naar enkele lichamelijke ontwikkelingen van de baby. Niet alle afwijkingen zijn zichtbaar tijdens deze echo. Het is geen vervangingen van de 20 weken echo. De ETS is onderdeel van de IMITAS studie, dit betekent dat je toestemming moet verlenen om deze echo te verrichten en de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan het onderzoek.

20-weken echo 

De 20-wekenecho wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze medische echo wordt voornamelijk gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kindje, de groei, ligging van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater.
Als een kindje ernstige lichamelijke afwijkingen heeft, kan dit eventueel ontdekt worden tijdens deze echo. Niet alle afwijkingen zijn tijdens de 20 weken echo te zien.
Dit onderzoek wordt vergoed door de ziektekostenverzekering.

Meer informatie

Laat je goed informeren over deze onderzoeken en neem een weloverwogen beslissing. Wij kunnen je daarbij helpen.
Ook is het goed om je van te voren in te lezen op www.pns.nl. Op deze website staat ook de keuzehulp “Bewust kiezen” die je kan doornemen.
De 13 weken en de 20 weken echo worden verricht door het verloskundig Centrum Echo Enzo in Zwolle. Onze praktijk werkt nauw samen met Echo Enzo. Sharnella Malanda werkt daar als echoscopiste namens de Kiem.
De bloedafname voor de NIPT vindt plaats in de Isala klinieken.
Meer informatie over prenatale diagnostiek en mogelijke vervolgonderzoeken kan je ook vinden op prenatalescreening.nl. De informatie is op deze website in verschillende talen beschikbaar.

Zwanger? We ontmoeten je graag in onze praktijk!

Afspraak maken