Echoscopie

In de zwangerschap krijg je 3 maal een echo op de praktijk aangeboden:
• Een vitaliteitsecho rond de 8 weken
• Een termijn echo bij ongeveer 10-12 weken
• De liggingsecho rond 35 weken

Vitaliteitsecho

Bij de eerste controle afspraak (rond 8 weken) maken we een echo en kunnen we je vertellen of de zwangerschap intact is. We kunnen je vertellen of het hartje klopt, hoever de zwangerschap ongeveer gevorderd is en of het gaat om een eenling- of meerlingzwangerschap.
In eerste instantie wordt er een uitwendige echo gemaakt. Voor deze echo heb je een volle blaas nodig. Probeer tot 1 uur voordat je bij ons komt niet naar het toilet te gaan.
Soms is het nodig dat er een inwendige (vaginale) echo wordt gemaakt. De kans hierop is wat groter als de zwangerschap nog pril is of als je wat steviger bent.

Termijnecho

Bij de tweede controle maken we een termijnecho. Een termijnecho kan het beste plaatsvinden tussen 10 en 12 weken zwangerschap.
Met behulp van een termijnecho, bepalen we de uitgerekende datum.

Echoscopisch onderzoek tussen de 10 en 12 weken van de zwangerschap geeft een vrij nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum. Ook bij regelmatige menstruaties is de duur van de zwangerschap niet altijd precies vast te stellen en is een termijnecho belangrijk.

Liggingsecho

Rond 35 weken wordt een liggingsecho gemaakt. Met deze echo bepalen we of er sprake is van een hoofdligging of een stuitligging.
Het is geen garantie dat het kindje in deze ligging blijft liggen. Echter de kans dat het kindje zich nog zal draaien is klein.
Indien het kindje in een stuitligging ligt, worden de mogelijkheden om het kindje te laten draaien door middel van een uitwendige versie besproken. Je kan meer informatie vinden over de uitwendige versie op de website van de KNOV.

Specifieke echo’s

In de loop van de zwangerschap kan het nodig zijn dat er nogmaals een echo wordt gemaakt. We doen dit alleen op indicatie, bijvoorbeeld om de groei extra te vervolgen of indien het nodig is om de locatie van de placenta te bepalen.
Voor echo’s die medisch noodzakelijk zijn verwijzen wij je naar de gynaecoloog.

De beperkingen van het echoscopisch onderzoek

Tegenwoordig kunnen we met een echo het kindje over het algemeen goed in beeld brengen.
Echter, zeker in een vroeg stadium, worden bij een standaard onderzoek (zoals een termijnecho) veel afwijkingen nog niet opgespoord. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby.
Aan de andere kant kan een echo wel eens onverwachte zaken aan het licht brengen die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval verwijzen wij je door naar de gynaecoloog. Gelukkig komt dit zelden voor. Mocht het zijn dat we op een echo een bepaalde afwijking of bijzonderheden zien (zoals een verdikte nekplooi bij de termijnecho), dan zullen we dit aan je melden, tenzij jij van te voren duidelijk aangeeft dit niet te willen weten.

Wil je meer duidelijkheid over het eventueel aanwezig zijn van afwijkingen bij het kindje, dan heb je hiervoor een aantal mogelijkheden (zie: prenatale screening)

Zwanger? We ontmoeten je graag in onze praktijk!

Afspraak maken