Echo's ...

Echoscopie

In de zwangerschap krijg je 3 maal een echo op de praktijk aangeboden:
• Een vitaliteitsecho rond de 8 weken
• Een termijn echo bij ongeveer 10-12 weken
• De liggingsecho rond 34-35 weken

Vitaliteitsecho

Bij de eerste controle afspraak (rond 8 weken) maken we een echo en kunnen we je vertellen of de zwangerschap intact is. We kunnen je vertellen of het hartje klopt, hoever de zwangerschap ongeveer gevorderd is en of het gaat om een eenling- of meerlingzwangerschap.
In eerste instantie wordt er een uitwendige echo gemaakt. Voor deze echo heb je een volle blaas nodig. Probeer tot 1 uur voordat je bij ons komt niet naar het toilet te gaan.
Soms is het nodig dat er een inwendige (vaginale) echo wordt gemaakt. De kans hierop is wat groter als de zwangerschap nog pril is of als je wat steviger bent.

Termijnecho

Bij de tweede controle maken we een termijnecho. Een termijnecho kan het beste plaatsvinden tussen 10 en 12 weken zwangerschap.
Met behulp van een termijnecho, bepalen we de uitgerekende datum.

Echoscopisch onderzoek tussen de 10 en 12 weken van de zwangerschap geeft een vrij nauwkeurige indruk van de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum. Ook bij regelmatige menstruaties is de duur van de zwangerschap niet altijd precies vast te stellen en is een termijnecho belangrijk.

 

Liggingsecho

Rond 34-35 weken wordt een liggingsecho gemaakt. Met deze echo bepalen we of er sprake is van een hoofdligging of een stuitligging.
Het is geen garantie dat het kindje in deze ligging blijft liggen. Echter de kans dat het kindje zich nog zal draaien is klein.
Indien het kindje in een stuitligging ligt, worden de mogelijkheden om het kindje te laten draaien door middel van een uitwendige versie besproken. Je kan meer informatie vinden over de uitwendige versie op de website van de KNOV.

Specifieke echo’s

In de loop van de zwangerschap kan het nodig zijn dat er nogmaals een echo wordt gemaakt. We maken deze echo’s op indicatie:

  • Groei echo’s; hierbij wordt de groei van de baby vervolgd.
  • Echo bij bloedverlies
  • Placenta controle; we controleren hierbij de locatie van de placenta.
  • Vruchtwater controle; indien er een verdenking op teveel of te weinig vruchtwater is

Wens echo op verzoek

Het is mogelijk om een wens echo te maken te maken op de praktijk !

  • Geslachtsbepaling: wil je een echo om het geslacht van jullie baby te onthullen? Dat kan! Vanaf 15 weken kan je hier een afspraak voor inplannen en zullen we samen naar jullie kindje kijken.  Wil je een gender reveal? Of misschien willen jullie niet direct het geslacht weten, maar het op een later intiem moment het geslacht onthullen? Geef het aan, we zorgen ervoor dat je het geslacht van de kleine in een gesloten envelop mee krijgt.
  • Familie echo’s: gezellig als je familie of vrienden mee neemt om de baby in een ontspannen setting te bekijken. Tot 28-30 weken is het nog mooi om de kleine te bekijken, daarna wordt de baby echt te groot om herkenbare echo beelden te zien.
  • De wens om een extra echo te maken indien jullie dit graag wensen, als er geen medische indicatie aanwezig is.

Wens echo’s (of pret echo’s) worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat we hier wel tijd voor moeten reserveren en inplannen op het spreekuur, vragen we hier een vergoeding voor van €40.

De beperkingen van het echoscopisch onderzoek

Tegenwoordig kunnen we met een echo het kindje over het algemeen goed in beeld brengen.
Echter, zeker in een vroeg stadium, worden bij een standaard onderzoek (zoals een termijnecho) veel afwijkingen nog niet opgespoord. Met andere woorden: een echo is geen garantie voor een gezonde baby.
Aan de andere kant kan een echo wel eens onverwachte zaken aan het licht brengen die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval verwijzen wij je door naar de gynaecoloog. Gelukkig komt dit zelden voor. Mocht het zijn dat we op een echo een bepaalde afwijking of bijzonderheden zien (zoals een verdikte nekplooi bij de termijnecho), dan zullen we dit aan je melden, tenzij jij van te voren duidelijk aangeeft dit niet te willen weten.

Wil je meer duidelijkheid over het eventueel aanwezig zijn van afwijkingen bij het kindje, dan heb je hiervoor een aantal mogelijkheden (zie: prenatale screening)

Zwanger? We ontmoeten je graag in onze praktijk!

Afspraak maken