Privacystatement

Inleiding

Deze website, www.dekiemzwolle.nl, wordt onderhouden door verloskundigenpraktijk de Kiem. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe wij, medewerkers van  verloskundigenpraktijk de Kiem, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en bezoekers van onze website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie verloskundigenpraktijk de Kiem

Verloskundigenpraktijk de Kiem is gevestigd te Zwolle en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08209055 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement zijn we bereikbaar op telefoonnummer  038 – 4 212 303. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is praktijk@dekiemzwolle.nl

Verwerkingen van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk de Kiem hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Er worden geen gegevens uitgewisseld, zonder schriftelijke toestemming van jou. Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgovereenkomst tussen jou en onze praktijk of anoniem kwaliteitsbewaking uitvoert. Denk  hierbij  aan bijvoorbeeld een verloskundige, de gynaecoloog, de huisarts, kraamzorg, kinderarts, en registratiesystemen zoals PRN, Peridos en VeCaS.

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • Voor de verloskundige zorg tijdens je zwangerschap, bevalling en kraambed (beleid maken);
  • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Daarbij worden jouw persoonsgegevens goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  Je gegevens verwerken wij  niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. We houden ons dan ook aan de bewaartermijn van de WGBO.

Privacy- en cookieverklaring

  • Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
  • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar jouw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten.

  • U heeft het recht om de verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).
  • Ook heeft u het recht om de verloskundigenpraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
  • Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 22-05-2018.

Zwanger? We ontmoeten je graag in onze praktijk!

Afspraak maken