Meerdere miskramen

Als je meerdere malen een miskraam meemaakt is dit vaak extra verdrietig en zwaar. Veel vrouwen en hun partner maken na een miskraam een moeilijke tijd door. Elke miskraam betekent een nieuwe teleurstelling en maakt weer een einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind Ook brengt een nieuwe zwangerschap vaak veel spanning met zich mee, wat veel energie kost.

Evenals bij een eenmalige miskraam is er bij herhaalde miskramen meestal een aanlegstoornis die bij de bevruchting is ontstaan.
Als je één miskraam hebt meegemaakt is de kans op herhaling in een volgende zwangerschap niet of nauwelijks verhoogd. Na twee miskramen is de kans op herhaling ongeveer 25%, en na drie miskramen is dit ongeveer 35%.

Na twee miskramen is het mogelijk om chromosomenonderzoek te laten verrichten bij de ouders. Na drie miskramen kunnen we je doorverwijzen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.

Voor meer informatie over een herhaalde miskraam verwijzen wij je naar de site van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie:

Habituele abortus (meerdere miskramen)

Zwanger? We ontmoeten je graag in onze praktijk!

Afspraak maken